Zarząd

Informacje Zarządu

Zarząd

  • by
W dniu 25.02.2018r. podczas Walnego Zebrania Członków został wybrany Zarząd Koła Pszczelarzy w Bełchatowie: Prezes – Józef Olejniczak, Email: Jozef.Olejniczak@pszczelarze-belchatow.pl Wiceprezes – Józef Stanisławski, Email: Jozef.Stanislawski@pszczelarze-belchatow.pl Wiceprezes – Andrzej Florczyk, Email: andrzejflorczyk@o2.pl Sekretarz – Zenon Gryś, Email: Zenon.Grys@pszczelarze-belchatow.pl Skarbnik –  Sylwia Świątkowska, Email: Sylwia.Swiatkowska@pszczelarze-belchatow.pl Członek Zarządu – Mieczysław Łabędzki, Email: Mieczyslaw.Labedzki@pszczelarze-belchatow.pl Członek Zarządu – Bogusław Wencel, Email: Boguslaw.Wencel@pszczelarze-belchatow.pl Komisja Rewizyjna: Stanisław Baran Jan Polak Michał Moskot  

Statut

  • by
STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY „Ziemi Piotrkowskiej” Rozdział I Postanowienia ogólne. § 1 1.Regionalny Związek Pszczelarzy (RZP), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną niezależną, samorządną, społeczno – zawodową organizacją podmiotów pracujących dla dobra pszczelarstwa, która działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późniejszymi zm.). 2. Związek jest przedstawicielem pszczelarzy zrzeszonych w… Czytaj więcej »Statut