Relacja z Regionalnego Święta Pszczelarzy „Ziemii Piotrkowskiej”

  • by

19.08.2018 roku w Radomsku odbyło się Regionalne Święto Pszczelarzy „Ziemii Piotrkowskiej”. Impreza rozpoczęła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 na ul. Świętej Jadwigi poczęstunkiem i spotkaniem wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Następnie przy marszach granych przez Orkiestrę Dętą z Kamieńska 10 pocztów sztandarowych oraz pszczelarze i ich rodziny pomaszerowali do Kościoła na ul. Piastowską, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin. W poczcie sztandarowym RKP w Bełchatowie wystąpili: Józef Stanisławski, Zbigniew Świątkowski i Zenon Gryś. Dary ołtarza podczas Mszy Św. od Naszego Koła złożyli: Teresa Stanisławska, Sylwia Świątkowska i Stanisław Baran. Wśród pszczelarzy składających dary ołtarza w imieniu Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemii Piotrkowskiej” wystąpił Prezes Naszego Koła Józef Olejniczak. Po powrocie do SP nr 6, główną częścią imprezy były odznaczenia wręczane dla pszczelarzy.

Oto lista pszczelarzy RKP w Bełchatowie, którym prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Waldemar Kudła wręczył odznaczenia PZP.

Statuetkę ks. dr Jana Dzierżona otrzymał Zenon Gryś. Medal ks. dr Jana Dzierżona otrzymali: Jóżef Badek, Krzysztof Gajda, Roman Grzywacz, Józef Stanisławski i Czesław Załęczny. Złotą Odznakę PZP otrzymali: Stanisław Baran i Bogusław Wencel. Srebrne Odznaki PZP zostały wręczone: Józefowi Olejniczakowi i Janowi Wilkowi. Brązowe Odznaki PZP Prezydent wręczył: Stanisławowi Grabarczykowi, Marii Hiler, Zdzisławowi Sadowskiemu, Januszowi Sukiennikowi, Maciejowi Wełnowskiemu i Samuelowi Zadwornemu. Ze względu na nieobecność na święcie Złotej Odznaki PZP nie odebrali – Włodzimierz Dybciak i Andrzej Florczyk, Srebrnej Odznaki – Krzysztof Wolski i Brązowej Odznaki – Czesław Górecki, Jan Janus, Michał Moskot i Wiesław Stasiak.

 

Sekretarz RKP w Bełchatowie

Zenon Gryś