WPŁATY NA MATKI I ODKŁADY

Przypominamy, że do końca marca 2019 zbierane będą wpłaty na matki pszczele oraz odkłady zgodnie z ofertą pasiek, które znalazły się w wykazie publikowanym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

W ramach mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” określone zostały warunki zakupu matek pszczelich na refundację. W celu otrzymania refundacji można  nabyć tylko:

– matki unasiennione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem,

– matki unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz

– matki nieunasiennione;

Poniżej w pliku pdf przedstawiony został wykaz linii hodowlanych pszczół, dla których otwarto rejestry i księgi (stan na dzień 25 stycznia 2019 r).

http://pszczelarze-belchatow.pl/wp-content/uploads/2019/03/wykaz-księgi-25.01.2019_poprawiony.pdf