O nas

Koło Pszczelarzy w Bełchatowie powstało w 1956 r. W roku 2021 będziemy obchodzić jubileusz 60 -lecia powstania. Jesteśmy kołem cieszącym się uznaniem wśród lokalnej społeczności i okolicznych pszczelarzy oraz znanym i docenianym przez lokalne władze samorządowe.
W strukturach organizacyjnych Rejonowe Koło Pszczelarzy Bełchatów podlega Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”, gdzie przez 25 lat prezesował nasz wielki przyjaciel, nauczyciel i mentor mgr Lucjan Czesław Kobędza.

Cele i zadania:

Celem organizacji jest dążenie do zapewnienia godnych warunków pracy środowisk pszczelarskich.

  1. reprezentowanie interesów lokalnych pszczelarzy,
  2. współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi,
  3. promowanie produktów pszczelich,
  4. integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy,
  5. rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
  6. popularyzowanie i promowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich z banderolą Polskiego Związku Pszczelarskiego.