Szkolenie wiosenne!

  • by

Zarząd Regionalnego Zwiazku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” zaprasza pszczelarzy na wykład pszczelarski, który odbędzie się
3 marca 2018 roku(sobota) o godzinie 900 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie ul. Milejowska 21.

Temat szkolenia – Gospodarka pasieczna – ochrona pszczół przed warrozą.
Szkolenie poprowadzi lekarz wet. Artur Arszułowicz.
W trakcie szkolenia czynny będzie kiermasz ze sprzętem pszczelarskim oraz wymianą wosku na węzę.
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest posiadanie numeru wpisu pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do uczestniczenia w wykładzie.