Światowy Dzień Pszczół

  • by

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poparł słoweńską inicjatywę ustanowienia Światowego Dnia Pszczół, obchodzonego w systemie Narodów Zjednoczonych corocznie 20 maja. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Słoweńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy.

Foto. PszczołaFoto. Pszczoła

Czytaj więcej »Światowy Dzień Pszczół

Rys historyczny

  • by
Bełchatowskie Koło Pszczelarzy powstało w 1956 r. po utworzeniu powiatu bełchatowskiego. Pierwszym prezesem był Roman Mielczarek, który prowadził koło do 1975 r. Kolejny prezes to Leopold Rawicki, rocznik 1927, z zawodu pracownik umysłowy, z zamiłowania pszczelarz. Za pracę zawodową odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim. Za działalność pszczelarską odznaczony Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką PZP i dyplomem uznania. Od 2000 do 2018 roku… Czytaj więcej »Rys historyczny

O nas

Koło Pszczelarzy w Bełchatowie powstało w 1956 r. W roku 2021 będziemy obchodzić jubileusz 60 -lecia powstania. Jesteśmy kołem cieszącym się uznaniem wśród lokalnej społeczności i okolicznych pszczelarzy oraz znanym i docenianym przez lokalne władze samorządowe. W strukturach organizacyjnych Rejonowe Koło Pszczelarzy Bełchatów podlega Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”, gdzie przez 25 lat prezesował nasz wielki przyjaciel, nauczyciel i mentor mgr Lucjan Czesław Kobędza. Cele… Czytaj więcej »O nas

Zarząd

  • by
W dniu 25.02.2018r. podczas Walnego Zebrania Członków został wybrany Zarząd Koła Pszczelarzy w Bełchatowie: Prezes – Józef Olejniczak, Email: Jozef.Olejniczak@pszczelarze-belchatow.pl Wiceprezes – Józef Stanisławski, Email: Jozef.Stanislawski@pszczelarze-belchatow.pl Wiceprezes – Andrzej Florczyk, Email: andrzejflorczyk@o2.pl Sekretarz – Zenon Gryś, Email: Zenon.Grys@pszczelarze-belchatow.pl Skarbnik –  Sylwia Świątkowska, Email: Sylwia.Swiatkowska@pszczelarze-belchatow.pl Członek Zarządu – Mieczysław Łabędzki, Email: Mieczyslaw.Labedzki@pszczelarze-belchatow.pl Członek Zarządu – Bogusław Wencel, Email: Boguslaw.Wencel@pszczelarze-belchatow.pl Komisja Rewizyjna: Stanisław Baran Jan Polak Michał Moskot  

Statut

  • by
STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY „Ziemi Piotrkowskiej” Rozdział I Postanowienia ogólne. § 1 1.Regionalny Związek Pszczelarzy (RZP), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną niezależną, samorządną, społeczno – zawodową organizacją podmiotów pracujących dla dobra pszczelarstwa, która działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późniejszymi zm.). 2. Związek jest przedstawicielem pszczelarzy zrzeszonych w… Czytaj więcej »Statut