Dołącz do nas!

  1. Zgłoś się do Pana Zenona Grysia  (Sekretarza Koła), otrzymasz od Niego deklarację, którą pomoże Ci wypełnić,
  2. Przyjdź do siedziby koła w dniu zebrania pszczelarskiego tj. ostatnia niedziela miesiąca o godz. 10:00 w MOK w Bełchatowie ul. Narutowicza 1A,
  3. Do deklaracji dołącz 1 zdjęcie legitymacyjne z podpisem na odwrocie, zapłać u Pani Skarbnik:  Sylwii Świątkowskiej wpisowe, opłatę członkowską, ulowe oraz opłatę za legitymację,
  4. Od chwili gdy Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu do koła staniesz się jego pełnoprawnym Członkiem i otrzymasz legitymację członkowską,
  5. Zapoznaj się ze Statutem Regionalnego Zwiazku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” znajdziesz go na Naszej stronie. Wstępując do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie zyskujesz możliwość uczestnictwa w spotkaniach , gdzie zdobędziesz wiedzę pszczelarską popartą praktyką i doświadczeniem kolegów. Otrzymasz możliwość refundacji za część leków, matki pszczele, odkłady oraz niektóre wyposażenie pszczelarskie. Zyskujesz możliwość udziału w różnych szkoleniach organizowanych przez Związek Pszczelarski. Zdobywasz nowych przyjaciół.