Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie

W dniu 27.02.2022r. podczas Walnego Zebrania Członków został wybrany Zarząd Koła Pszczelarzy w Bełchatowie:

  1. Prezes – Sylwia Świątkowska, tel. 603 537 465
  2. Wiceprezes – Józef Stanisławski, tel. 665 698 012
  3. Wiceprezes – Zenon Gryś
  4. Sekretarz – Janusz Sukiennik
  5. Skarbnik – Joanna Kulczyńska, tel. 603 714 362
  6. Członek Zarządu – Marzanna Maciaszczyk
  7. Członek Zarządu – Andrzej Pokorski, tel. 661 777 034

Komisja Rewizyjna:

  • Stanisław Baran
  • Jan Polak
  • Dawid Krawczyk