Matki pszczele 2022

Pasieki Hodowlane w Kocierzowach i Brześciu

Zasady refundacji matek pszczelich przez KOWR

W ramach mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” określone zostały warunki zakupu matek pszczelich na refundację. W celu otrzymania refundacji można  nabyć tylko:

– matki unasiennione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem,

– matki unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz

– matki nieunasiennione;

tylko w takich pasiekach, które znalazły się w wykazie publikowanym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Poniżej w plikach pdf przedstawiony został wykaz linii hodowlanych pszczół, dla których otwarto rejestry i księgi (stan na dzień 19.08. 2020 r).