I Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pt. „Strategiczne aspekty nowoczesnego pszczelarstwa”, Burzenin 2016

  • by

I Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

pt. „Strategiczne aspekty nowoczesnego pszczelarstwa”

Burzenin 2016

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi przy współpracy z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Sieradzu oraz Regionalnym Związkiem Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na:

I Łódzką Międzynarodową Konferencję Pszczelarską

pt. „Strategiczne aspekty nowoczesnego pszczelarstwa”

odbędzie się ona w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w

Burzeninie

http://www.sportowaosada.pl

w dniach 11 – 13 listopada 2016 r.

Program konferencji

10.11.2016 (czwartek)

Wykład poprzedzający I ŁMKP

18.00 mgr Tadeusz Kurzac

Rośliny miododajne ratunkiem dla owadów zapylających

11.11.2016 (piątek)

9:00 Inauguracja I ŁMKP

09:30 – 11:00

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW

Nosema – nie zawsze uświadamiany problem w polskich pasiekach produkcyjnych i hodowlanych”

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:30

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW

Inne choroby pszczół istotne w hodowli matek pszczelich”

13:30 – 14:30 – Przerwa obiadowa

14:30 – 15:30

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW

„Mały chrząszcz ulowy – potencjalne zagrożenie dla środkowej Europy”

15:30 – 17:00

mgr Efrem Mollov – Bułgaria

Proprietary technology of Queen producing

Własna metoda hodowli matek pszczelich”

17:00 – 17:30 Przerwa Kawowa

17:30 – 19:30

dr Benedykt Polaczek, Wolny Uniwersytet w Berlinie

Dlaczego giną pszczoły”

Zwalczanie warrozy w Niemczech”

19:30 – 20:30 – Kolacja

20:30 – Dyskusja

12.11.2016 (sobota)

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 11:00

dr Algirdas Amsiejus, prof. nadzw. Uniwerstytetu Aleksandrasa Stulginskisa – Litwa

Wykorzystanie roślin pachnących przeciwko warrozie”

11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 14:00

dr Michael Rubinigg, Styryjski Instytut Pszczelarstwa w Gratz’u – Austria

Sustainable disease-control in apiculture: prevention, collaboration, communication

Zrównoważona kontrola chorób pszczelich: prewencja, współpraca, komunikacja

14:00 – 15:00 – Obiad

15:00 – 17:00

dr Benedykt Polaczek – Wolny Uniwersytet w Berlinie – Niemcy

Hodowla Pszczół i matek pszczelich”

Budowa plastrów”

17:00 – 17:30 – przerwa kawowa

17:30 – 19:30

dr Benedykt Polaczek – Wolny Uniwersytet w Berlinie – Niemcy

„Pszczoła miodna, trzmiele, szerszenie oraz osy”

Ciekawostki – pszczelarstwo

19:30 – 20:30 – Kolacja

20:30 – Dyskusja

13.11.2016 (niedziela)

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 11:00

prof. zw. dr hab. Petar Nenchev – Trakijski Uniwersytet w Starej Zagorze, Bułgaria

Morphological signs of local honey bees in Bulgaria”

Cechy morfologiczne lokalnej pszczoły miodnej w Bułgarii

11:00 – 11:30 -przerwa kawowa

11:30 – 13:30

mgr Elżbieta Gajowiak – Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli

„Produkty pszczele, ich jakość i wykorzystanie”

13:30 – 14:30 – Obiad

14:30 – 16:30

dr Benedykt Polaczek – Wolny Uniwersytet w Berlinie – Niemcy

Gospodarka Pasieczna

16:30 – 17:00 – Przerwa kawowa

17:00 – 19:00

mgr Svetoslav Mateev, mgr Dijan Germanov – Bułgaria

Breeding work in The Bulgarian Beekeepers’ Breeding Association”

Praca hodowlana w Bułgarskim Związku Hodowców Pszczół”

19:00 – 19:30 Podsumowanie i zakończenie I ŁMKP

Koszt udziału w konferencji 350 zł. W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna (150 zł) oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania (200zł). Zakwaterowanie liczy się od piątku do niedzieli. Uczestnik otrzyma materiały konferencyjne

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika. nocleg – 35 zł*, śniadanie – 15 zł, obiad – 30 zł, kolacja – 15 zł

*istnieje możliwość noclegu z czwartku na piątek.

Opłata konferencyjna za jeden dzień – 60 zł

Do dnia  05 listopada 2016 nalezy przesłać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) pocztą na  adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi, ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź lub elektronicznie e-mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

karta zgłoszeniowa

wpłaty proszę wysyłać na konto

BS w Aleksandrowie Łódzkim

25 8780 0007 0030 0155 1003 0101

W tytule proszę pisać I ŁMKP – imię i nazwisko

Wpłaty prosimy dokonać do dn. 05.11.2016

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada”

ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin

http://www.sportowaosada.pl

Serdecznie zapraszamy!!

images/logo.jpg