SZKOLENIE

W dniu 09 marca 2024 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21, 97 – 330 Sulejów pow. piotrkowski, woj. łódzkie odbędzie się szkolenie realizowane w oparciu o środki pochodzące z budżetu krajowego i Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.
TEMAT:
Prowadzenie gospodarki pasiecznej.
Wykłady poprowadzi:
dr n. rol. Jerzy Samborski 

Program szkolenia:
– g. 9:00  Stymulowanie rodzin pszczelich ciastem z probiotykiem w okresie bezpożytkowym – 2 godziny;
– g. 10:30 Przerwa – 15 minut;
– g. 10:45 Popełniane błędy podczas zimowania rodzin pszczelich. Wiosenne pobudzanie rodzin pszczelich do rozwoju – 2 godziny;
– g. 12:15 Przerwa – 15 minut;
– g. 12:30 Wychów i unasiennianie matek pszczelich. Zimowanie rezerwowych matek pszczelich – 2 godziny;
– g. 14:00 Obiad