Rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – rozporządzenie dotyczy miodu z importu

Już za 2 miesiące wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – rozporządzenie dotyczy miodu z importu (rozporządzenie z 13 października 2023 r., opublikowane 17 października 2023 r. w DZ.U. nr 2233).

W załączeniu link do rozporządzenia:

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego opracował założenia do projektu rozporządzenia i brał udział w pracach nad w/w rozporządzeniem, a później nad opiniowaniem projektu. Pan Stanisław Ból p.o. prezydent PZP obecny był na konferencji prasowej w Skierniewicach, podczas której Robert Telus, jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informował o skutkach tego rozporządzenia. Zakłada on znakowanie miodu „nazwą państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.” Przy czym mają one być wymienione kolejności od największego do najmniejszego udziału.

Warto tutaj dodać, że Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego nalegał, żeby w treści rozporządzenia znalazła się informacja na temat %-towej zawartości miodów i krajów ich pochodzenia w mieszankach miodów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrobiło projekt w którym zawarto nasze postulaty.

W załączeniu link do projektu rozporządzenia:

W projekcie  można było przeczytać „nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany wymienionych w kolejności od największego udziału miodu w całym produkcie wyrażonego w procentach do najmniejszego udziału miodu w całym produkcie wyrażonego w procentach”. Projekt ten trafił do konsultacji publicznych 13 listopada 2023 r. – czekamy na jego zatwierdzenie.