Bieżące informacje na temat procedowanej Dyrektywy Miodowej –25.04.2023 Bruksela

Na posiedzeniu Rady AGRIFISH, które odbyło się 30 stycznia 2023 r. Słowenia, przy wsparciuAustrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malty,Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch, wezwała do ambitnego podejścia w opracowywaniuwniosku, dotyczącego zmiany dyrektywy, w sprawie miodu. Według ostatniego sprawozdania z unijnej skoordynowanej akcji “From the Hives”, duża część… Czytaj dalej Bieżące informacje na temat procedowanej Dyrektywy Miodowej –25.04.2023 Bruksela