Nabór wniosków do przezimowanych rodzin pszczelich

Rozpoczął się nabór wniosków, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r. Stawka płatności wynosi 50 zł, a budżet – 80 mln zł. Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji… Czytaj dalej Nabór wniosków do przezimowanych rodzin pszczelich

Pomoc de minimis do przezimowanych rodzin pszczelich

Przedstawiamy poniżej uzyskaną z ARiMR informację na temat pomocy de minimis do przezimowanych rodzin pszczelich. Pomoc na przezimowanie pni pszczelich Na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji… Czytaj dalej Pomoc de minimis do przezimowanych rodzin pszczelich

Bieżące informacje na temat procedowanej Dyrektywy Miodowej –25.04.2023 Bruksela

Na posiedzeniu Rady AGRIFISH, które odbyło się 30 stycznia 2023 r. Słowenia, przy wsparciuAustrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malty,Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch, wezwała do ambitnego podejścia w opracowywaniuwniosku, dotyczącego zmiany dyrektywy, w sprawie miodu. Według ostatniego sprawozdania z unijnej skoordynowanej akcji “From the Hives”, duża część… Czytaj dalej Bieżące informacje na temat procedowanej Dyrektywy Miodowej –25.04.2023 Bruksela

Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku Wytycznych dla Interwencji w sektorze pszczelarskim.

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji, Polski Związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie. Jednoczenie… Czytaj dalej Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku Wytycznych dla Interwencji w sektorze pszczelarskim.