Bieżące informacje na temat procedowanej Dyrektywy Miodowej –25.04.2023 Bruksela

Na posiedzeniu Rady AGRIFISH, które odbyło się 30 stycznia 2023 r. Słowenia, przy wsparciuAustrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malty,Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch, wezwała do ambitnego podejścia w opracowywaniuwniosku, dotyczącego zmiany dyrektywy, w sprawie miodu. Według ostatniego sprawozdania z unijnej skoordynowanej akcji “From the Hives”, duża część… Czytaj dalej Bieżące informacje na temat procedowanej Dyrektywy Miodowej –25.04.2023 Bruksela

Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku Wytycznych dla Interwencji w sektorze pszczelarskim.

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji, Polski Związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie. Jednoczenie… Czytaj dalej Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku Wytycznych dla Interwencji w sektorze pszczelarskim.